Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Unia Europejska a projekty młodzieżowe

Takie skupiska ptaków, powstające podczas ich dokarmiania, mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania chorób

Takie skupiska ptaków, powstające podczas ich dokarmiania, mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania chorób
Fot. Przemysław Wylegała

We wrześniu 2003 roku wróciłam z rocznego wolontariatu w Niemczech (w ramach Wolontariatu Europejskiego*), w czasie którego zajmowałam się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży niemieckiej. Zdobyte tam doświadczenie i wiedza zachęciły mnie do propagowania wiedzy przyrodniczej wśród lokalnych społeczności i podejmowania wspólnych działań, których celem jest ochrona przyrody. Europejski Program „Młodzież” umożliwia byłym wolontariuszom składanie wniosków o fundusze w ramach tak zwanego Kapitału Przyszłości. Postanowiłam więc wystąpić o taki grant. Po gruntownym przemyśleniu całego pomysłu zwróciłam się z propozycją współpracy do PTOP „Salamandra”. W ten sposób powstała inicjatywa przeprowadzenia akcji zatytułowanej „Edukacja mieszkańców Poznania dotycząca zimowego dokarmiania i ochrony ptaków”.

Brzegi Jeziora Kierskiego to miejsce częstego dokarmiania ptaków wodnych przez mieszkańców Poznania

Brzegi Jeziora Kierskiego to miejsce częstego dokarmiania ptaków wodnych przez mieszkańców Poznania
Fot. Przemysław Wylegała

Po przekopaniu się przez stosy formularzy i uciążliwej walce z biurokracją udało nam się uzyskać potrzebne dofinansowanie. Wszystkie te formalne zabiegi dobiegły końca w lutym 2004 roku, dlatego realizację projektu mogliśmy rozpocząć dopiero w marcu. Zabraliśmy się jednak ochoczo do pracy. Zaprojektowaliśmy i zainstalowaliśmy w różnych miejscach Poznania tablice informacyjne, powstała strona internetowa, wydrukowaliśmy też ulotki i przeprowadziliśmy prelekcje w szkołach. Jaki osiągnęliśmy efekt? Czy projekt wywarł jakiś wpływ na mieszkańców Poznania? Niestety z odpowiedzią na te pytania musieliśmy zaczekać do następnej zimy. Tablice informacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem przechodniów, którzy często odczytywali ich treść dzieciom. Jest to dla nas szczególnie istotne, gdyż, jak wiadomo, świadomość ekologiczną najlepiej kształtować od najmłodszych lat.

Informacje o dokarmianiu ptaków wzbudzają zainteresowanie przechodniów

Informacje o dokarmianiu ptaków wzbudzają zainteresowanie przechodniów
Fot. Andrzej Kepel

Jak widać, młodym ludziom nie musi urosnąć długa siwa broda, aby mogli zdobywać pieniądze na ochronę otaczającej przyrody.

Natalia Osten-Sacken

Szczególne podziękowania składam Przemkowi Wylegale z PTOP „Salamandra” za nieocenioną pomoc przy koordynacji i wykonaniu projektu.

*) Wolontariat Europejski (European Voluntary Service) jest jedną z akcji Programu Komisji Europejskiej MŁODZIEŻ. Umożliwia on organizacjom wysyłanie młodych ludzi, w wieku od 18 do 25 lat, jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (m.in. ekologicznych) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w już istniejących organizacjach i instytucjach pozarządowych.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.