Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Czy Jezioro Umultowskie zostanie zasypane?

Trzciny przy Jeziorze Umultowskim są zasypywane zwałami ziemi

Trzciny przy Jeziorze Umultowskim są zasypywane zwałami ziemi
Fot. Andrzej Kepel

Znajdujący się na północy Poznania użytek ekologiczny „Jezioro Umultowskie” po raz kolejny zaczął być dewastowany przez właściciela jednej z sąsiadujących posesji. Właściciel działki przy ul. Rumiankowej - Jacek S. rozpoczął jej nielegalne powiększanie. Wywrotki zaczęły zwozić ziemię i gruz, podwyższając poziom gruntu i usypując rodzaj tarasu kosztem jeziora. Zanim udało się nam doprowadzić do wstrzymania tych działań, zasypaniu uległa część pasa trzcin, chronionego w granicach użytku ekologicznego. Zniszczone trzciny stanowiły m.in. miejsce gniazdowania wielu różnych gatunków ptaków. Nie jest to pierwszy przypadek zasypywania tego jeziora. Parę lat temu podobnie zrobił właściciel innej posesji przy ul. Umultowskiej.

Niestety, całkowita bezkarność podobnych czynów prawdopodobnie zachęca kolejnych sprawców do dewastowania przyrody. Tym razem akcja podjęta przez PTOP „Salamandra” w odpowiednich urzędach i mediach doprowadziła do wydania decyzji nakazującej natychmiastowe wstrzymanie nielegalnego zasypywania jeziora. Prawdopodobnie wkrótce sprawa trafi do sądu.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.