Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Spotkanie „nietoperzologów” w Błażejewku

„Badamy, aby skutecznie chronić” - tak brzmiało hasło zorganizowanej przez PTOP „Salamandra” XIII Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, która odbyła się w dniach 5-7 listopada 1999 r. w Błażejewku. Dla wszystkich zajmujących się nietoperzami hasło to jest oczywiste. Wiemy, że aby efektywnie chronić tę niezwykle interesującą i nietypową grupę zwierząt, wszelkie przedsięwzięcia muszą być podparte solidną wiedzą. Również rezultaty naszych działań powinny być wnikliwie monitorowane, by w razie potrzeby można było modyfikować stosowane rozwiązania.

Dr Krzysztof Kasprzyk wygłasza referat na temat znaczenia budek ptasich dla nietoperzy

Dr Krzysztof Kasprzyk wygłasza referat na temat znaczenia budek ptasich dla nietoperzy
Fot. Andrzej Kepel

Konferencja, na którą z całego kraju przybyło ponad 100 osób zajmujących się ochroną i badaniem nietoperzy, stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami, ideami i problemami polskiej chiropterologii.

Podczas konferencji zaprezentowano 29 posterów, 11 referatów, 5 komunikatów. Zorganizowano cztery warsztaty: „Ochrona nietoperzy w lasach”, „Rehabilitacja i hodowla nietoperzy owadożernych”, „Wykorzystanie metod statystycznych w chiropterologii” oraz „Jak promować nietoperze i ich ochronę w mediach?”. Przeprowadzono także dwa konkursy: rozpoznawania gatunków nietoperzy z przezroczy i na najciekawszy oraz najlepiej przygotowany poster. Konferencji towarzyszyła ponadto wystawa znaczków pocztowych przedstawiających nietoperze - z kolekcji Marka Kowalskiego. Ostatniego dnia Konferencji uczestnicy wzięli udział w sesji terenowej, w trakcie której zwiedzili pierwsze w Polsce Obserwatorium Nietoperzy „Batmanówka” w Kopankach, fragment rezerwatu „Nietoperek II”, Wystawę „Nietoperze - zwierzęta nieznane” w Pniewie oraz Fort IIa w Poznaniu - przyszły Wielkopolski Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.

Uczestnicy XIII Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej

Uczestnicy XIII Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej
Fot. Andrzej Kepel

Redakcja

Organizatorzy Konferencji składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom oraz instytucjom, które pomogły w jej zorganizowaniu!

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.