Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Obóz w Mikuszewie

W dniach 6 - 16 sierpnia 1999 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie odbył się ekologiczny obóz integracyjny. Wzięła w nim udział młodzież z Niemiec, Litwy, Czech i Polski. Oprócz programu turystyczno-rekreacyjnego zadaniem uczestników były prace porządkowe w parku należącym do pałacu, w którym znajduje się Dom Spotkań.

Korzystając z okazji, uczestnicząca w obozie grupa chiropterologów z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salmandra” w składzie: Agnieszka Szubert, Maciej Łochyński i Andrzej Gawlak, przeprowadziła wstępne rozpoznania fauny nietoperzy Mikuszewa i okolic.

Informacji o tych zwierzętach szukano rozpytując mieszkańców okolic i leśniczych, kontrolowano stare szopy, strychy, chlewy i leśniczówki. Nocą odławiano nietoperze w sieci i nasłuchiwano ich odgłosów za pomocą detektorów ultrasonicznych.

Wynikiem kilkudniowych prac było stwierdzenie obecności 1 kolonii rozrodczej (ok. 20 osobników) gacka brunatnego (Plecotus auritus) i 2 kolonii karlika większego (Pipistrellus nathusii). Udało się także odłowić w sieci 1 mroczka późnego (Eptesicus serotinus), a także zarejestrowano liczne przeloty borowców wielkich (Nyctalus noctula). Badania będą kontynuowane w następnych latach i rozszerzane o nowe tereny.

Redakcja
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.