Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Listy do Redakcji

Bociany czarne w Poznaniu

Ujęcia wody pitnej dla miasta Poznania - ciągnące się wzdłuż Warty, od poznańskiego Dębca do Lubonia - to teren o niezwykłych walorach przyrodniczych. Interesujemy się nim od dawna. Dzięki uprzejmości prezesa Poznańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., pana Jacka Panickiego, wraz z grupą kolegów (również członków „Salamandry”) otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzenie „bezkrwawych łowów” na tym strzeżonym terenie. Do tej pory mieliśmy tutaj okazję zaobserwować (a czasami wykonać mniej lub bardziej udane zdjęcia) m.in.: sarny, dziki, zające, bobry, lisy, borsuki, bociany białe, czaple siwe, myszołowy, sowy (nie rozpoznaliśmy gatunku) oraz dzięcioły czarne, zielone i duże.

Bocian czarny nad poznańską Dębiną

Bocian czarny nad poznańską Dębiną
Fot. Paweł Nawrot

W tym roku, kilka dni przed zakończeniem letnich wakacji, mieliśmy okazję obserwować prawdziwą rzadkość. Na jednym z drzew siedziało kilka dużych ptaków z długimi szyjami. Przez chwilę myśleliśmy, że są to czaple, lecz gdy podeszliśmy bliżej, ku naszemu zdziwieniu rozpoznaliśmy siedem bocianów czarnych (Ciconia nigra)! Niestety, owe płochliwe ptaki natychmiast odleciały. Z emocji zdążyliśmy zrobić tylko jedno zdjęcie. Bociany te obserwowaliśmy tu także w następnych dniach, jednak nie podchodziliśmy bliżej, aby niepotrzebnie ich nie niepokoić.

Na razie o los tutejszych zwierząt nie musimy się zanadto obawiać, gdyż nad terenem ujęcia wody czuwają pracownicy ochrony obiektu. Szkoda tylko, że takich miejsc nie ma w Poznaniu więcej. Niestety, w pobliżu zaplanowano budowę autostrady A2 i wkrótce część lasów na tym terenie zostanie wycięta. Obawiamy się, że powstanie tej arterii oznaczać będzie koniec naszych „bezkrwawych łowów” i niezapomnianych przygód z przyrodą, gdyż większość zwierząt wyniesie się w zaciszniejsze okolice lub wymrze.

Paweł Nawrot

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.