Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Powstają nowe Koła „Salamandry” i ścieżki przyrodnicze

Kolejne szkoły włączają się w organizowane przez nas przedsięwzięcia edukacyjne. Od czasu wydania ostatniego Biuletynu powstały trzy nowe Koła „Salamandry” przy szkołach podstawowych: w Lusowie, Łagiewnikach Kościelnych i Witaszycach, a kolejnych pięć placówek wyraziło chęć wzięcia udziału w projekcie „Szkolne Ostoje Przyrody”. Liczba uczniów zaangażowanych w nasze działania edukacyjne wzrosła w związku z tym o prawie 100 osób!

W celu uatrakcyjnienia zajęć biologii i przyrody, przygotowaliśmy nowe tematy prelekcji i wycieczek - m.in. dotyczące właściwości roślin leczniczych rosnących w Polsce oraz prezentujące najważniejsze rodziny roślin naczyniowych występujących w naszym kraju. Uzupełnieniem lekcji biologii są także tworzone przez nas ścieżki przyrodnicze. Pokazujemy na nich ciekawe rośliny i zwierzęta oraz przedstawiamy i wyjaśniamy różne zjawiska ekologiczne. W trakcie wakacji wytyczone zostały dwie takie ścieżki: w Przeźmierowie i Lusowie. Aby umożliwić korzystanie ze ścieżek wszystkim chętnym, a nie tylko członkom Kół, opracowano kolejne przewodniki przyrodnicze dla Lusowa i Jabłonnej, a następne są w przygotowaniu.

W ramach programu edukacyjnego, w październiku współorganizowaliśmy także rajd przyrodniczy w Kopankach, w którym wzięło udział ok. 300 uczniów z Gimnazjum w Opalenicy.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.