Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Europejskie sympozjum chiropterologiczne

W dniach 23-27 sierpnia 1999 r. odbyło się ósme europejskie sympozjum poświęcone badaniom i ochronie nietoperzy (VIIIth European Bat Research Symposium). Tym razem zaszczyt zorganizowania tej imprezy przypadł Polsce. Sympozjum miało miejsce w Krakowie, a głównym organizatorem było Centrum Informacji Chiropterologicznej przy Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W VIII EBRS uczestniczyło 7 członków PTOP „Salamandra” prezentując łącznie 6 wystąpień.

Sala plenarna VIII EBRS

Sala plenarna VIII EBRS
Fot. Andrzej Kepel

Bezpośrednio po Sympozjum (28-30 sierpnia) odbyły się w Pieninach IV Europejskie Warsztaty Detektorowe. Pod tą nazwą kryje się spotkanie specjalistów z całej Europy, zajmujących się badaniem nietoperzy przy pomocy specjalnych detektorów, zamieniających wydawane przez te zwierzęta ultradźwięki w głosy słyszalne przez człowieka. Organizatorem imprezy było Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.

Po raz pierwszy Warsztaty odbyły się w Polsce. Składały się one z 2 części - nocnych badań terenowych oraz odbywających się za dnia sesji referatowych i praktycznych zajęć mających na celu wymianę doświadczeń. Dzięki wspaniałej przyrodzie Pienińskiego Parku Narodowego (m.in. kilkanaście gatunków nietoperzy), sprzyjającej pogodzie oraz doskonałej organizacji, warsztaty były niezwykle udane. Uczestniczyło w nich m.in. 2 przedstawicieli „Salamandry” - z Poznania i Szczecina.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.