Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Obóz nietoperzowy w Owczarach

Karlik malutki złowiony podczas badań w Starkowie

Karlik malutki złowiony podczas badań w Starkowie
Fot. Andrzej Kepel

Jakkolwiek Ziemia Lubuska kryje pod swą powierzchnią największe polskie zimowisko nietoperzy (rezerwaty „Nietoperek” i „Nietoperek II” w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym), to o letniej faunie nietoperzy zamieszkujących ten teren wiadomo niewiele. W tym roku zorganizowaliśmy obóz chiropterologiczny, którego celem było wstępne rozpoznanie pod względem nietoperzowym powiatu Słubice. Gościny młodym badaczom nietoperzy z „Salamandry” udzieliło „Muzeum Łąki” w Owczarach, prowadzone przez Lubuski Klub Przyrodników (dziękujemy).

W obozie prowadzonym przez kierownika programu ochrony nietoperzy - Radosława Dzięciołowskiego, uczestniczyli członkowie „Salamandy” z Poznania, Szczecina, Warszawy, Obornik Wlkp. i Piły.

Badania nietoperzy prowadzono różnymi metodami - od penetracji strychów, przez odłowy w specjalne sieci i nocne poszukiwania przy pomocy detektora ultrasonicznego (wykrywającego wydawane przez nietoperze ultradźwięki), po wieczorne obserwacje kościołów i innych budowli, z których te zwierzęta mogłyby wylatywać.

Udało się zlokalizować kilka stanowisk różnych gatunków nietoperzy, w tym sporą kolonię karlików malutkich (Pipistrellus pipistrellus) w Starkowie koło Rzepina.

Redakcja


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.