Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ochrona nietoperzy w Szczecinie

Nocek Natterera w bezpiecznym schronie w Szczecinie Zdrojach

Nocek Natterera w bezpiecznym schronie w Szczecinie Zdrojach
Fot. Andrzej Kepel

Szczecińscy Chiropterolodzy z „Salamandry” rozpoczęli program ochrony zimowisk nietoperzy w tym mieście. Na razie udało się zabezpieczyć specjalnymi kratami pierwszy z poniemieckich schronów stanowiący ważne schronienie tych zwierząt. Projekt jest prowadzony wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i niemiecką organizacją Euronatur, a finansowany przez Federalne Ministerstwo Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Niemiec.Redakcja


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.