Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkursy wiedzy przyrodniczej

Towarzystwo od trzech lat organizuje Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Podstawowych. Z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Chęć udziału w tegorocznej, czwartej już edycji konkursu, zatytułowanej „Ssaki Polski” zgłosiło ok. 100 szkół podstawowych z województwa poznańskiego.

Zachęceni sukcesem konkursu oraz na wniosek nauczycieli poznańskich szkół ponadpodstawowych, postanowiliśmy zorganizować podobny konkurs dla uczniów szkół średnich. Przebiega on pod hasłem „Rośliny i Zwierzęta Chronione w Polsce”.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.