Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Młodzi chiropterolodzy

W dniach od 21 do 27 lipca na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego odbył się zorganizowany przez „Salamandrę” obóz chiropterologiczny, w którym uczestniczyło pięciu naszych wolontariuszy, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o nietoperzach. Młodzi przyrodnicy kontrolowali budki nietoperzowe, uczyli się rozróżniać poszczególne gatunki tych latających ssaków, prowadzili obserwacje nietoperzy w czasie przelotów i polowań, pracowali z detektorem ultrasonicznym (do nasłuchu głosów nietoperzy), wyszukiwali potencjalne kryjówki kolonii rozrodczych i rozwijali umiejętność orientacji w terenie za pomocą mapy. Przy okazji uczyli się też rozpoznawać podstawowe gatunki roślin.

Takie obozy, oprócz swoich walorów naukowych i turystyczno-wakacyjnych, pełnią także rolę szkoleń młodych specjalistów, którzy w przyszłości być może zasilą kadry „Salamandry”.

Wrażeniami z wyjazdu podzielił się jeden z jego uczestników - można o nich przeczytać w artykule: Tydzień z nietoperzami.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.