Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nietoperze będą mogły spać bezpiecznie w poznańskich fortach!

W ramach realizowanego przez nas przedsięwzięcia ochrony zimowisk nietoperzy w poznańskich fortyfikacjach przeprowadziliśmy w ciągu minionych, letnio-jesiennych miesięcy szereg prac, polegających głównie na zabezpieczaniu wejść do tych obiektów. W dziesięciu fortach zainstalowaliśmy 102 kraty. Nasi ochotnicy pomagali nam ponadto w akcjach, mających na celu zwiększenie liczby bezpiecznych kryjówek dla nietoperzy w wybranych pomieszczeniach fortecznych. Np. w czterech fortach zostały ustawione specjalne bloki z cegły dziurawki, w których będą mogły zimować nietoperze. Wolontariusze włączali się także w porządkowanie fortów. Podczas akcji sprzątania Fortu II, zorganizowanej przy okazji kampanii „Clean up the World 1997”, w której uczestniczyło ponad 50 osób, z fortu wyjechały na śmietnisko 2 ciężarówki śmieci.


Aby zabezpieczyć jedno z pomieszczeń w Forcie I trzeba było specjalnym rurociągiem tłoczyć beton na odległość 60 m!
Latem 1997 r. zamontowaliśmy w fortach ponad sto krat
Kierownik projektu - Radosław Dzięciołowski - przy zabezpieczonym zimowisku mopków

Aby zabezpieczyć jedno z pomieszczeń w Forcie I trzeba było specjalnym rurociągiem tłoczyć beton na odległość 60 m!
Fot. Andrzej Kepel

Latem 1997 r. zamontowaliśmy w fortach ponad sto krat
Fot. Andrzej Kepel

Kierownik projektu - Radosław Dzięciołowski - przy zabezpieczonym zimowisku mopków
Fot. Andrzej Kepel


Jeszcze tylko parę cegieł i kończymy
Ustawione przez nas konstrukcje z cegły dzuirawki dostarczają nietoperzom wielu kryjówek
Niektóre otwory zamurowaliśmy, by poprawić mikroklimat

Jeszcze tylko parę cegieł i kończymy
Fot. Andrzej Kepel

Ustawione przez nas konstrukcje z   cegły dzuirawki dostarczają nietoperzom wielu kryjówek
Fot. Andrzej Kepel

Niektóre otwory zamurowaliśmy, by poprawić mikroklimat
Fot. Andrzej Kepel

Redakcja

Sponsorem strategicznym projektu ochrony zimowisk nietoperzy w poznańskich fortyfikacjach jest Fundacja EkoFundusz. Współfinansuje go ponadto Wojewódzki i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.