Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Lato gdańskich nietoperzy

W dniach 15 - 25 lipca 1997 roku na terenie trzech parków krajobrazowych otaczających Gdańsk, jak każdego lata, Studenckie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra” zorganizowało obóz naukowy. Miał on na celu kontynuację prowadzonych przez nas od 1992 r. badań nad nietoperzami tego terenu. Była to także okazja do zaznajomienia nowych członków naszego Koła z metodami badań tych zwierząt i wykorzystywanym do tego sprzętem, a także do doskonalenia umiejętności rozpoznawania gatunków nietoperzy w praktyce. Staraliśmy się również uczulić uczestników obozu na zagrożenia i zapoznać ze sposobami ochrony tej grupy zwierząt.

Parki Krajobrazowe Trójmiejski i Kaszubski obejmują porośnięte przez lasy mieszane wzgórza morenowe o wysokości względnej przekraczającej 100 metrów. Rozdzielają je głębokie doliny, na dnie których niebieszczą się liczne strumienie i stawy.

W obozie uczestniczyli studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz nasi goście z uczelni olsztyńskich (których gorąco pozdrawiamy) - razem 15 osób. Aby stwierdzić, jakie nietoperze występują w badanych Parkach, prowadziliśmy odłowy przy użyciu sieci oraz analizowaliśmy charakterystykę lotu i wysyłane przez obserwowane nietoperze ultradźwięki, a za dnia kontrolowaliśmy budki i zabudowania.

Uzyskane wyniki wskazują na stosunkowo małe różnice w składzie gatunkowym nietoperzy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. W trakcie obozu udało się nam stwierdzić występowanie borowca wielkiego, mroczka późnego, gacka brunatnego, obu gatunków karlika oraz nocka rudego. W poprzednich latach notowaliśmy tu także nocka wąsatka i nocka dużego, a w trakcie zimowej hibernacji również nocka Natterera oraz mopka. Podstawowym wnioskiem z naszych badań jest istnienie szczególnej potrzeby ochrony występujących na tym obszarze starych drzewostanów i małych zbiorników wodnych - stanowiących miejsca ukrycia i żerowania nietoperzy.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich „nietoperzowców” i dziękujemy Zarządowi PTOP „Salamandra” za wsparcie finansowe naszych badań!!!

Agnieszka Przesmycka


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.