Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Co każdy o nietoperzach wiedzieć powinien...

Aby uświadomić jak największej liczbie osób, jak pożytecznymi i absolutnie niegroźnymi dla człowieka stworzeniami są nasze polskie nietoperze, prowadzimy stałą kampanię edukacyjną. Polega ona na zamieszczaniu artykułów w prasie, uczestniczeniu w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz organizowaniu prelekcji (przede wszystkim w szkołach). W ramach I Koszalińskiej Nocy Nietoperzy w jednej z kawiarni w Mielnie przeprowadziliśmy cykl pogadanek urozmaiconych pokazami przezroczy. Wydaliśmy także ulotkę na temat nietoperzy, zawierającą m.in. praktyczne rady, co każdy z nas może zrobić, aby chronić te zwierzęta.

Redakcja
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.