Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ochrona letnich kolonii nietoperzy

Również w miesiącach letnich przeprowadziliśmy szereg działań badawczych i ochronnych dotyczących nietoperzy. Stwierdziliśmy m.in. występowanie 2 kolonii rozrodczych nocka dużego (Myotis myotis) na strychach obiektów użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia w Sierakowie i Szkoła Podstawowa w Kopankach). Każde z tych zgrupowań liczy ponad 300 osobników - są więc wyjątkowo cenne. Zostały przygotowane i przekonsultowane metody ochrony tych stanowisk. Odkryliśmy również kolonię rozrodczą mroczka późnego (Eptesicus serotinus) w Wągrowcu. Nietoperze zadomowiły się tam w szczelinie w ścianie mieszkalnego bloku. Budynek niedawno był ocieplany i nietoperzom groziło zamurowanie. Na szczęście, dzięki poparciu lokatorów, udało się przekonać wykonawców, aby pozostawili nietoperzom małą szczelinę wlotową. Dzięki temu kryjówka jest nadal bezpieczna, a zwierzęta są pod stałą obserwacją mieszkańców sąsiednich mieszkań.

Nocki duże na strychu szkoły w Kopankach

Nocki duże na strychu szkoły w Kopankach
Fot. Radosław Dzięciołowski

W sierpniu sprawdziliśmy też ok. 60 budek dla nietoperzy, wywieszonych przez nas w marcu, w Lednickim Parku Krajobrazowym. Na razie nie zostały one jednak zasiedlone.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.