Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ptaki a linie energetyczne

Elektryczna pajęczyna

Elektryczna pajęczyna
Fot. Wojciech Balczewski

Ornitolodzy z „Salamandry” od ubiegłego roku zajmują się problemem zagrożenia, jakie stanowią dla ptaków linie energetyczne. W ciągu najbliższych miesięcy planujemy m.in. - przeprowadzić kontrolę miejsc zinwentaryzowanych podczas pierwszego etapu przedsięwzięcia, kontrolę i naprawę wcześniej zainstalowanych budek lęgowych dla płomykówki, dalszą inwentaryzację ptaków gniazdujących na słupach i wewnątrz komór transformatorowych, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków drapieżnych i sów, wywieranie nacisku na służby energetyczne - aby nie niszczono gniazd w sezonie lęgowym, przeprowadzenie wizyt w zakładach energetycznych - informowanie o problemie i szkolenie personelu, prowadzenie akcji informacyjnej wśród społeczeństwa i tworzenie miejscowych grup nacisku, włączenie do działań wolontariuszy - powoływanie „opiekunów gniazd”.

Redakcja

W ramach projektu wydaliśmy ostatnio kartki pocztowe, które propagują ten problem. Przedsięwzięcie finansowane jest przez United Nations Development Programme / GEF-SGP. Projekt wspiera także Energetyka Poznańska S.A.Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.