Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Z ptakami na Ty

Uczestnicy wycieczki do PN „Ujście Warty” chętnie konfrontowali w terenie teoretyczną wiedzę na temat ptaków, zdobytą podczas kursu

Uczestnicy wycieczki do PN „Ujście Warty” chętnie konfrontowali w terenie teoretyczną wiedzę na temat ptaków, zdobytą podczas kursu
Fot. Przemysław Wylegała
W październiku i listopadzie nasze Towarzystwo zorganizowało dla poznańskiej młodzieży cykl pięciu wycieczek ornitologicznych. Odwiedziliśmy kilka ważnych ptasich ostoi, m.in. Park Narodowy „Ujście Warty”, Dolinę Noteci i stawy w Objezierzu. Podczas tych całodniowych wyjazdów, uczestnicy mieli okazję obserwować wiele rzadkich i ciekawych gatunków ptaków, m.in. bieliki, sokoły wędrowne, czaple białe, różne gatunki gęsi, kaczek oraz łabędzi. Pobierali oni także trudne lekcje rozpoznawania ptaków od trzech ornitologów współpracujących z „Salamandrą”, którzy byli przewodnikami podczas wycieczek.

Grupa młodzieży brała także udział w serii wykładów poświęconych ornitologii, w tym rozpoznawaniu poszczególnych grup ptaków. Dzięki uprzejmości prof. Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajęcia te mogły się odbywać w sali wykładowej Zakładu Zoologii. Zdobyta podczas tych zajęć wiedza teoretyczna z pewnością przydawała się podczas wyjazdów terenowych.

Zarówno wycieczki jak i wykłady sfinansowane zostały przez Urząd Miasta Poznania.

Przemysław Wylegała

Wybór numeru