Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Kolejne susły pod Trzcinicą

6 sierpnia na łąki w Trzcinicy Wołowskiej (województwo dolnośląskie) „Salamandra” wypuściła kolejne susły moręgowane, pochodzące z hodowli w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. Dołączyły one do susłów wypuszczonych tu w ubiegłym roku oraz ich potomstwa. Susły moręgowane to drugi po żubrze gatunek ssaka, który w Polsce całkowicie wyginął na wolności, ale udało się go przywrócić naszej przyrodzie. Program ten prowadzi Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Montaż wolier aklimatyzacyjnych w Głębowicach

Montaż wolier aklimatyzacyjnych w Głębowicach
Fot. Zuzanna Dębska


Jako pierwsze zostało odtworzone stanowisko susłów w Kamieniu Śląskim. Jak potwierdziły badania monitoringowe przeprowadzone przez „Salamandrę” w tym roku w ostatnim tygodniu lipca, populacja w tym miejscu utrzymuje się już samodzielnie i obecnie liczy co najmniej około 200 osobników. Od zeszłego roku tworzona jest kolejna populacja - w Trzcinicy Wołowskiej, na łąkach należących do PTPP „pro Natura”. W ubiegłym roku wypuszczono tam 60 susłów. Większość z nich z powodzeniem przezimowała i w tym roku przystąpiły do rozrodu. Liczenie czynnych nor przeprowadzone w trakcie obozu monitoringowego wykazało, że po roku od pierwszego wsiedlenia żyje tu około 75 osobników. Biorąc pod uwagę, że tegoroczne deszczowe lato było niekorzystne dla susłów, jest to wynik bardzo dobry. W tym roku tworzona populacja została wzmocniona poprzez wypuszczenie kolejnych 20 osobników, a następne wsiedlanie będzie miało miejsce jeszcze w przyszłym roku.

Susły do programu pochodzą z Węgier i Słowacji - z najbliższych Polsce populacji na tyle silnych, by można z nich było pobrać osobniki do hodowli (i jak wykazały badania - genetycznie niemal jednakowych z wymarłymi populacjami w Polsce). Do tej pory były hodowane w poznańskim ZOO. W tym roku udało się zapoczątkować kolejną hodowlę - w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu. Na razie trafiło tu pięć osobników, które mają przetestować zastosowane zabezpieczenia. Docelowo opolska grupa hodowlana może liczyć nawet do 100 dorosłych zwierząt.

Program jest obecnie realizowany dzięki wsparciu Fundacji EkoFundusz, środkom Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko oraz darowiznom od osób prywatnych - w tym 1% z podatków.

Andrzej Kepel

Wybór numeru