Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Wilki na Maratonie Poznańskim!

Podczas tegorocznego 10. maratonu „Poznań Maraton”, który odbył się na ulicach stolicy Wielkopolski w niedzielę 11 października, wśród licznych biegaczy pobiegła także wataha... ok. 85 miłośników wilków!

Drużyna wilcza gotowa do biegu

Drużyna wilcza gotowa do biegu
Fot. Andrzej Kepel

Do udziału w Maratonie większość biegaczy przygotowuje się długo. Bieg na trasie o długości ponad 42 km to dla człowieka bardzo poważny wysiłek. Tymczasem dla wilków przemierzenie takiego dystansu w jeden dzień to pestka. Zdarza się, że pojedyncze wilki potrafią jednej doby przemierzyć odcinek nawet ponad 10 razy dłuższy! Nic więc dziwnego, że ci czworonożni długodystansowcy potrzebują do życia bardzo dużych, względnie naturalnych terenów. Rozległe lasy Polski Zachodniej doskonale spełniają ich wymagania środowiskowe. Od kilku lat wilki stopniowo rekolonizują te tereny. Badania prowadzone w ostatniej dekadzie wskazują, że Polskę Zachodnią (na zachód od Wisły) zasiedla około 80 wilków. Należy jednak podkreślić, że pojemność środowiska jest tutaj na tyle duża, że liczba ta potencjalnie może znacząco wzrosnąć - nawet do 10 razy! Głównymi czynnikami ograniczającymi liczebność wilków w Polsce Zachodniej jest kłusownictwo i kolizje z samochodami. Istotne znaczenie mają również drogi i autostrady przecinające naturalne szlaki migracyjne łączące odbudowującą się populację zachodnią ze stosunkowo licznymi populacjami ze wschodu kraju. Niestety, wciąż wielu ludzi boi się sąsiedztwa wilków, opierając swój stosunek do tych zwierząt na uprzedzeniach i przesądach.

W ramach propagowania przyjaznego stosunku do wilków Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody „Salamandra” udało się zebrać grupę ponad 80 biegaczy z całej Polski, którzy w tegorocznym poznańskim Maratonie pobiegli w drużynie wilczej. Można ich było poznać po koszulkach z logiem „Biegnę dla wilka”. Wolontariusze Towarzystwa zbierali także podczas Maratonu datki od widzów i uczestników. Pieniądze te zostały następnie wykorzystane na działania edukacyjne, w tym przeprowadzenie kilku prelekcji dla uczniów szkół na temat wilków i ich ochrony.

„Salamandra” od ponad roku prowadzi w Wielkopolsce działania edukacyjne mające stworzyć dla wilków przyjaźniejszą atmosferę. Jest to ważny element kampanii na rzecz ochrony tych zwierząt. Towarzystwo stara się też ograniczać celowe zabijanie wilków poprzez zwalczanie nielegalnego handlu produktami pozyskanymi ze skłusowanych zwierząt.

Akcja „Biegnę dla wilka” jest kolejnym nietypowym przedsięwzięciem promocyjnym dotyczącym wilków, prowadzonym przez nasze Towarzystwo. W ubiegłym roku wspólnie z Kupcem Poznańskim przeprowadziliśmy dużą kampanię reklamową dotyczącą tych zwierząt, a w tym roku przeprowadziliśmy w wielkopolskich szkołach serię nieodpłatnych prelekcji na temat wilków, podczas których po raz pierwszy wykorzystaliśmy technikę pokazów trójwymiarowych.

Andrzej Kepel

Wybór numeru