Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Pod żaglami za łabędziami

Po siedmiu latach przerwy postanowiliśmy powtórzyć akcję obrączkowania łabędzi w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich

Po siedmiu latach przerwy postanowiliśmy powtórzyć akcję obrączkowania łabędzi w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich
Fot. Adriana Bogdanowska

We wrześniu 2009 r. po raz drugi PTOP „Salamandra” zorganizowało akcję obrączkowania łabędzi na Mazurach. Podobnie jak podczas pierwszej akcji przeprowadzonej w roku 2002, przemieszczaliśmy się po Wielkich Jeziorach Mazurskich żaglówką, zakładając kilkudziesięciu napotkanym po drodze łabędziom gustowne obrączki.

Ze względu na małą płochliwość mazurskich łabędzi, ich chwytanie nie nastręczało większych kłopotów. Znakowane były przede wszystkim młode, tegoroczne ptaki, a w miarę możliwości również ich rodzice. Udało się także odczytać obrączki u kilku wcześniej oznakowanych osobników. Część z nich pochodziła z zagranicy (np. Białorusi). Mamy nadzieję, że podobnie jak w wyniku pierwszej akcji, uzyskamy wiele interesujących wiadomości powrotnych, wskazujących, gdzie wędrują (np. na zimę) łabędzie urodzone lub odbywające lęgi w tej części Polski. Podsumowanie wyników tych badań zamieścimy w przyszłorocznym numerze Magazynu.

Andrzej Kepel

Wybór numeru