Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkursy nie tylko dla Wielkopolan

Konkursy przyrodnicze dla uczniów z województwa wielkopolskiego, organizowane przez PTOP „Salamandra”, cieszą się już kilkunastoletnią tradycją. W ubiegłym roku szkolnym postanowiliśmy poszerzyć zasięg tych imprez. W konkursie dla szkół średnich, zatytułowanym „Rośliny i zwierzęta polskich jezior”, wzięli także udział uczniowie z województwa zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Konkurs dla gimnazjów i szkół podstawowych przebiegał pod hasłem „Rośliny chronione w Polsce”. Nazwiska laureatów oraz podziękowania dla osób i instytucji wspierających organizację konkursów znajdują się na naszej stronie internetowej - www.salamandra.org.pl, w dziale edukacja/konkursy.


Ewa Olejnik
Wybór numeru