Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2009

Wyniki konkursu

Przedmiotem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO były zdjęcia wykonane na terenie Polski, przedstawiające zwierzęta lub rośliny należące do gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000. 13 października 2009 r. jury oceniło kilkaset zdjęć nadesłanych na konkurs i przyznało następujące miejsca oraz wyróżnienia:


W KATEGORII „ZWIERZĘTA”

I miejsce

„Srocza ucieczka”

„Srocza ucieczka”
Fot. Łukasz Łukasik


II miejsce

„Demonstracja oręża”

„Demonstracja oręża”
Fot. Sławomir Mrozek


III miejsce

„Drogowskaz”

„Drogowskaz”
Fot. Paweł Pawlak


Wyróżnienia

„Egipcjanin”

„Egipcjanin”
Fot. Paweł Chara


„Wojownicy”

„Wojownicy”
Fot. Miłosz Kowalewski


„Podrzut rybką”

„Podrzut rybką”
Fot. Łukasz Łukasik


„Potyczka”

„Potyczka”
Fot. Marcin Nawrocki


„Karmienie”

„Karmienie”
Fot. Paweł Pawlak


„Trud wychowania”

„Trud wychowania”
Fot. Grzegorz Sawko


„Feniks”

„Feniks”
Fot. Tomasz Sczansny


W KATEGORII „ROŚLINY” MIEJSC NIE PRZYZNANO


Wszystkie nagrodzone zdjęcia obejrzeć można również na naszej stronie internetowej - www.salamandra.org.pl, gdzie znajduje się też spis fotografii prezentowanych na wystawie pokonkursowej.

FOTO-EKO

Od paru lat obserwujemy ciekawą tendencję dotyczącą tematyki zdjęć nadsyłanych na FOTO-EKO. Zdecydowana ich większość to fotografie przedstawiające ptaki. W tym roku zdjęcia o odmiennej od ptasiej tematyce można było bez mała policzyć na palcach. Dlatego też tegoroczna wystawa pokonkursowa to wystawa prezentująca głównie naszych skrzydlatych przyjaciół. Do listopada 2010 r. będziemy ją, w celach edukacyjnych, udostępniać zainteresowanych instytucjom. Pierwszą ekspozycję wystawy można było oglądać w dniach 24-27 listopada br., w trakcie Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2009 w Poznaniu (www.poleko.mtp.pl).

Sponsorem FOTO-EKO 2009 był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ewa Olejnik

Wybór numeru