Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkursowo

Finał etapu ponadwojewódzkiego konkursu Ptaki Polski zagrożone wyginięciem

Finał etapu ponadwojewódzkiego konkursu „Ptaki Polski zagrożone wyginięciem”
Fot. Mateusz Wijata

W roku szkolnym 2012/2013 „Salamandra” zorganizowała dwa konkursy związane z kampanią edukacyjną dotyczącą zagrożonych gatunków – Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Ptaki Polski zagrożone wyginięciem” oraz Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Rośliny i zwierzęta mokradeł zagrożone wyginięciem”. W obydwu konkursach wzięło udział łącznie ponad cztery tysiące uczniów z województwa wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Konkurs dla młodszych uczniów składał się z etapu szkolnego (23 października 2012 r.), okręgowego (16 lutego 2013 r.), wojewódzkiego (20 kwietnia 2013 r.) oraz ponad-wojewódzkiego (18 maja 2013 r.). Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmował dwa etapy: szkolny (20 listopada 2012 r.) i ponadwojewódzki (2 marca 2013 r.). Uczestnicy musieli się wykazać sporą przyrodniczą wiedzą pozaszkolną, związaną z wyglądem gatunków będących przedmiotem konkursów, ich występowaniem, głosami, tropami, zachowaniami godowymi i innymi charakterystycznymi elementami ich biologii. Laureaci zostali uhonorowani tematycznymi publikacjami oraz płytami z filmami przyrodniczymi i głosami ptaków.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i ich nauczycielom, mając nadzieję, że głównym zwycięzcą w konkursach jest rodzima przyroda. Ponadto dziękujemy osobom i instytucjom, które wsparły finansowo, rzeczowo, a także własną pracą organizację konkursów.

Z nazwiskami laureatów etapów wojewódzkich i ponadwojewódzkich oraz listą sponsorów konkursów można się zapoznać na naszej stronie internetowej – www.salamandra.org.pl/konkursy.html.

Ewa Olejnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybór numeru