Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Niszczą, zabijają, dewastują...

Niestety, jak zwykle wiele czasu i energii zajmują Towarzystwu liczne działania interwencyjne. „Salamandra” otrzymuje ustawicznie liczne prośby o pomoc w przypadkach dewastacji walorów przyrodniczych. W tym roku najwięcej dotyczy niszczenia środowisk wodno-błotnych przez nieprzemyślane prace hydrotechniczne. Na przykład w pierwszych dniach czerwcach otrzymaliśmy informację o trwającym niszczeniu jedynego na terenie Wielkopolski stanowiska raka szlachetnego w powiecie nowotomyskim. Sprawy te możemy najczęściej jedynie przekazać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i następnie śledzić postępy sprawy. W niektórych przypadkach, jeśli postępowania zostaną umorzone, jesteśmy gotowi wszcząć procedurę odwoławczą.

Andrzej Kepel

Wybór numeru