Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Wakacje z susłami

Budowa wolier aklimatyzacyjnych, w których susły spędziły pierwsze dni na nowym stanowisku

Budowa wolier aklimatyzacyjnych, w których susły spędziły pierwsze dni na nowym stanowisku
Fot. Grzegorz Wojtaszyn

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogli w tym roku połączyć przyjemne z pożytecznym i poświęcić część swoich wakacji na pomoc przy pracach związanych z czynną ochroną przyrody. „Salamandra” zorganizowała w tym roku dwa obozy susłowe – w Kamieniu Śląskim koło Opola oraz w Trzcinicy Wołowskiej na Dolnym Ślasku.

Podczas obozu w Kamieniu Śląskim monitorowaliśmy populację susła moręgowanego, którą, dzięki programowi ochrony tego gatunku, udało się odtworzyć na tym stanowisku. Uczestnicy obozu prowadzili obserwacje mające na celu oszacowanie liczby osobników występujących na łące w Kamieniu Śląskim. Wygląda na to, że suseł zadomowił się na dobre na tym stanowisku i jego populacja ma się całkiem dobrze.

Podczas drugiego obozu odbywającego się w okolicach Wołowa, wypuszczane były susły na zupełnie nowym stanowisku (na gruntach należących do zaprzyjaźnionej organizacji przyrodniczej PTPP „Pro Natura”). Jest to kolejny etap mający na celu odtworzenie populacji tego ssaka na terenie Polski. Podczas obozu przygotowywaliśmy miejsce pod wsiedlenie susłów, obserwowaliśmy zachowanie i adaptację zwierząt na nowym stanowisku. Wstępne obserwacje wskazują, że i w tym miejscu susły czują się dobrze. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do stworzenia stabilnej populacji susła moręgowanego na terenie Polski.

Grzegorz Wojtaszyn

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.