Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


XVII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2008

Rozstrzygnięcie

FOTO-EKO

W tym roku już po raz siedemnasty „Salamandra” zachęcała do nadsyłania rezultatów fotograficzno-przyrodniczych pasji. W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO, organizowanego przez Towarzystwo od roku 1992, jury musiało wybierać spośród ponad 500 otrzymanych zdjęć polskich urokliwych krajobrazów, małych i większych stworzeń, kolorowych roślin oraz innych elementów naszej rodzimej przyrody. Ostatecznie przyznano następujące nagrody oraz wyróżnienia w Konkursie: I miejsce - Łukasz Zandecki za zdjęcie pt. „Zatrzymany przez sztorm”, II miejsce - Sławomir Mrozek za zdjęcie pt. „Narodziny”, III miejsce - Jerzy Grzesiak za zdjęcie pt. „Dawid i Goliat”. Wyróżnienia: Waldemar Graś za zdjęcie pt. „Świteź i świtezianka”, Henryk Kościelny za zdjęcie pt. „Baletnice”, Łukasz Łukasik za zdjęcia pt. „Piórko na śniadanie” oraz „Macierzyństwo”, Paweł Pawlak za zdjęcie pt. „Udany atak”, Andrzej Skowroński za zdjęcie pt. „Samotne”.


I miejsce

„Zatrzymany przez sztorm”

„Zatrzymany przez sztorm”
Fot. Łukasz Zandecki


II miejsce

„Narodziny”

„Narodziny”
Fot. Sławomir Mrozek


III miejsce

„Dawid i Goliat”

„Dawid i Goliat”
Fot. Jerzy Grzesiak


Wyróżnienia

„Baletnice”

„Baletnice”
Fot. Henryk Kościelny


„Świteź i świtezianka”

„Świteź i świtezianka”
Fot. Waldemar Graś


„Udany atak”

„Udany atak”
Fot. Paweł Pawlak


„Piórko na śniadanie”

„Piórko na śniadanie”
Fot. Łukasz Łukasik


„Macierzyństwo”

„Macierzyństwo”
Fot. Łukasz Łukasik


„Samotne”

„Samotne”
Fot. Andrzej Skowroński

Podobnie jak w poprzednich edycjach FOTO-EKO nagrodami dla laureatów I, II i III miejsca był wybrany przez nich sprzęt fotograficzny (oczywiście – za określoną przez „Salamandrę” kwotę).

Sponsorami FOTO-EKO 2008 był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Główny cel konkursu to wystawa, dzięki której ludzie w różnych zakątkach Polski mogą zapoznać się z pięknem naszej przyrody. Wystawa FOTO-EKO 2008 składa się z ok. stu najciekawszych fotografii nadesłanych na Konkurs. Zdjęcia prezentowane są w aluramach o wymiarach 100/70 cm. Przez cały rok 2009 wystawa będzie udostępniana zainteresowanym instytucjom.

Nagrodzone zdjęcia obejrzeć można na naszej stronie internetowej – www.salamandra.org.pl.

Ewa Olejnik

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.