Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Chiropterolodzy w Sierakowie

W ostatni weekend października w Sierakowie (Wielkopolska) odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, w której uczestniczyli naukowcy, badacze i sympatycy nietoperzy z całej Polski.

W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób

W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób
Fot. Andrzej Kepel

Podczas dwóch dni można było wysłuchać wielu ciekawych wystąpień oraz obejrzeć przygotowane postery. Była to też doskonała okazja do dyskusji na najbardziej istotne dla badań i ochrony nietoperzy tematy. Zorganizowane dodatkowo warsztaty miały pomóc w trudnej sztuce rozróżniania blisko spokrewnionych ze sobą gatunków, które stwierdzono niedawno na terenie Polski, a także zapoznać się z proponowanymi zapisami m.in. w przygotowywanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Konferencja naukowa to jednak nie tylko poważne obrady. Miłośnicy nietoperzy wieczorami integrowali się podczas wspólnego ogniska oraz uroczystej kolacji bankietowej, w czym wydatnie pomagały dobywające się z głośników skoczne rytmy rockandrolla. A w niedzielę, przy wspaniałej pogodzie, mogli wypocząć podczas wspólnej wycieczki po malowniczych zakątkach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

Organizatorem Konferencji było PTOP „Salamandra” przy współudziale Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Koła Naukowego Przyrodników UAM, Sekcji Teriologicznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Agnieszka Szubert-Kruszyńska
Adriana Bogdanowska
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.