Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Edukacyjne płyty CD

Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra” wydało w tym roku dwie edukacyjne płyty CD. Na pierwszej z nich znajduje się – wykonany w całości przez członków Koła – dwudziestominutowy film prezentujący walory przyrodnicze Nadnoteckich Łęgów. Realizacja zdjęć do filmu prowadzona była wiosną tego roku, a dodatkowo wykorzystano w nim archiwalne nagrania znad Noteci. Podczas krótkiej wycieczki podziwiamy budzącą się do życia przyrodę, obrączkujemy sowy oraz słuchamy śpiewu słowików. Na drugiej płycie znalazło się 26 nagrań głosów ptaków doliny Noteci. Wśród nich nie zabrakło takich perełek jak bąk, derkacz, kulik wielki czy podróżniczek. Przygotowanie tej płyty było możliwe dzięki pomocy Zakładu Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który wypożyczył profesjonalny sprzęt do nagrań. Płyty jesienią trafiły do okolicznych szkół, bibliotek i domów kultury.

Marek Maluśkiewicz
Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.