Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ewakuacja płazów

Wyłapywanie kijanek

Wyłapywanie kijanek
Fot. Andrzej Kepel

W poprzednim numerze Biuletynu można było przeczytać o odkryciu przez nas na bardzo nietypowym stanowisku jedynego znanego w okolicy Poznania godowiska rzadkiego płaza - ropuchy paskówki (Bufo calamita). Miejscem tym był szczyt nieczynnej części Wysypiska Odpadów Komunalnych Miasta Poznania w Suchym Lesie (zobacz: Chronić wysypisko śmieci?). W tym roku, w związku z planowanym na czerwiec odgazowaniem tej części hałdy, godowisko to uległoby zniszczeniu wraz z całym tegorocznym przychówkiem paskówek i populacji 5 - 6 innych gatunków płazów.

Te kijanki przeniesiono do bezpieczniejszego stawku

Te kijanki przeniesiono do bezpieczniejszego stawku
Fot. Andrzej Kepel

W wyniku energicznej akcji z udziałem wolontariuszy udało się nam schwytać wiele płazów, zanim rozpoczęły one gody. Przenieśliśmy je do innego, położonego w pobliżu, dogodnego stawu. Potomstwo tych ropuch, które zdążyły jednak złożyć skrzek także w większości wyłapaliśmy i wypuściliśmy do bezpieczniejszego zbiornika. Cała ta akcja była możliwa tylko dzięki życzliwości i pomocy Dyrekcji Wysypiska.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.