Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Salamandra” na Targach

Nasze stoisko na POLEKO

Nasze stoisko na POLEKO
Fot. Andrzej Kepel

W listopadzie wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 1994, podczas których zaprezentowaliśmy nasze Towarzystwo i nawiązaliśmy sporo nowych kontaktów. Swoje stoiska mieliśmy także (wspólnie ze Studenckim Klubem Ekologicznym przy PTOP „Salamandra”) podczas Wielkopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się w kwietniu tego roku.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.