Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Tatry zimą

Sylwestrowego szampana wypiliśmy w niezwykłej  scenerii  Jaskini  Naciekowej

Sylwestrowego szampana wypiliśmy w niezwy- kłej scenerii Jaskini Naciekowej
Fot. Andrzej Kepel

Jak każdego roku, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji inwentaryzacji zimujących nietoperzy. Członkowie naszego Towarzystwa przeprowadzili liczenia w Poznaniu, na Pomorzu Zachodnim i w Grudziądzu. Najtrudniejsze, lecz chyba i najciekawsze, były badania w Tatrzańskim Parku Narodowym. Poszerzyliśmy zakres kontroli o kilka niesprawdzanych w latach ubiegłych jaskiń. Największym tegorocznym sukcesem było potwierdzenie występowania w Tatrach nocka rudego (Myotis daubentoni). Badania na tym obszarze prowadzimy już od trzech lat. Umożliwiło to nam sformułowanie pierwszych wniosków dotyczących ochrony nietoperzy na terenie tego Parku.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.