Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Miłośnicy nietoperzy łączcie się!!!

Studenckie Koło Chiropterologiczne w Gdańsku istnieje od 1992 roku. Początkowo prowadziliśmy działalność jako samodzielna jednostka w ramach Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Gdańskiego, w jego Sekcji Teriologicznej. Od dnia 21.03.1995 roku, kontynuujemy naszą pracę jako jednostka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Czym się zajmujemy?

  • Poznajemy skład gatunkowy nietoperzy Wybrzeża Wschodniego,
  • wyszukujemy nieznane dotąd, zimowe i letnie schronienia tych zwierząt,
  • kontrolujemy i chronimy znane nam zimowiska i kolonie letnie,
  • tworzymy dla nietoperzy nowe letnie schronienia,
  • propagujemy ideę ochrony nietoperzy,
  • uczestniczymy w ogólnopolskich „Dekadach Spisu Nietoperzy”,
  • corocznie organizujemy letnie obozy chiropterologiczne na terenie Trójmiejskiego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
  • regularnie prowadzimy kursy chiropterologiczne dla wszystkich zainteresowanych tymi zwierzętami.

Wyniki naszych prac zamieszczamy w różnych wydawnictwach przyrodniczych oraz przedstawiamy je podczas konferencji chiropterologicznych.
Jesteśmy jak dotąd jedyną organizacją tego typu, działającą na terenie Wybrzeża Wschodniego.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy z naszym Kołem.

Katarzyna Rutkowska - Przewodnicząca Zarządu
Grzegorz Rymarzak - Wiceprzewodniczący Zarządu
Agnieszka Przesmycka - Sekretarz Zarządu

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.