Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Puszcza Białowieska

Żubr

Żubr
Fot. Andrzej Kepel

Aktywnie działający w ostatnich miesiącach Studencki Klub Ekologiczny przy PTOP „Salamandra” włączył się w ogólnopolską akcję na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Przy współudziale Koła Naukowego Przyrodników zorganizował wykład otwarty pana Andrzeja Szymury z Białowieży na temat walorów i zagrożeń Puszczy. Studenci zbierali podpisy pod petycją o rozszerzenie tamtejszego Parku Narodowego. Kilkanaście osób wzięło także udział w wyprawie do tego ostatniego pierwotnego lasu Europy.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.