Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Międzynarodowy sukces

Nagrodę odbieraliśmy w Londynie, w obecności Ambasadora RP

Nagrodę odbieraliśmy w Londynie, w obecności Ambasadora RP

Nasze pierwsze duże przedsięwzięcie - ochrona i zagospodarowanie rezerwatu „Meteoryt Morasko” zajęło trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie The Ford European Conservation Awards 1994, w kategorii „ochrona środowiska”. Konkurs ten co roku organizowany jest przez The Conservation Foundation, Fundację Forda oraz UNESCO. Każdorazowo biorą w nim udział setki projektów z całej Europy. Zdobycie tej niezwykle prestiżowej nagrody jest dla nas dodatkowym bodźcem do ochrony owego unikalnego obiektu przyrodniczego.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.