Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkurs dla szkół podstawowych

Wręczanie nagród zwycięzcom półfinału

Wręczanie nagród zwycięzcom półfinału
Fot. arch.

Zorganizowaliśmy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej i Ekologicznej dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Poznańskiego. W związku z Europejskim Rokiem Ochrony Przyrody jego tematem przewodnim były „Zwierzęta Polski i ich ochrona”. Finał Konkursu miał miejsce w maju. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również umiejętnością rozpoznawania głosów ptaków czy tropów zwierząt. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wyrazili swoje uznanie dla ciekawej formy Konkursu i miłej, życzliwej atmosfery panującej podczas jego przebiegu. Zwycięzcą Konkursu został Jan Maliński ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu. Uczennica tej samej szkoły - Ewa Roszyk zajęła trzecie miejsce. Drugą nagrodę zdobyła Aleksandra Świda ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu.

Sponsorami Konkursu byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wojewódzki Konserwator Przyrody - dr Ferdynand Szafrański. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 104 w Poznaniu udostępniła nam pomieszczenia i sprzęt do przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu. Kuratorium Oświaty i Wychowania pomogło w rozesłaniu pierwszej informacji o Konkursie do szkół.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.