Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


FOTO-EKO 1994

Zorganizowany przez nas już po raz trzeci Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej i Ekologicznej FOTO-EKO jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem osób fotografujących przyrodę i skutki jej degradacji. Napłynęło ponad 900 prac od ok. 150 uczestników. Wystawę pokonkursową można było oglądać w Poznaniu, w Collegium Maius Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Collegium Maximum Akademii Rolniczej oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Wielkopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Miała ona również swoje dwie ekspozycje w Nowej Soli a przez cały lipiec i sierpień 1995 r. będzie ją można oglądać w Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego w Puszczykowie.


„Lot Ikara”

„Lot Ikara” - I miejsce w kategorii kolorowych zdjęć o tematyce ekologicznej
Fot. Marcin Łysak


„W błotnistym zakątku”

Z cyklu „W błotnistym zakątku” - wyróżnienie
Fot. Tomasz Ogrodowczyk


I miejsce w kategorii zdjęć o tematyce przyrodniczej
Fot. Piotr SkórnickiCzajka (Vanellus vanellus)

Czajka (Vanellus vanellus)

Rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo)

Rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo)

   
Młode mewy śmieszki (Larus ridibundus)

Młode mewy śmieszki (Larus ridibundus)

Mewa śmieszka (Larus ridibundus)

Mewa śmieszka (Larus ridibundus)

Zdjęcia z zestawu „Ptaki wysp środkowej Wisły”
Fot. Robert Dejtrowski

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.