Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konferencje naukowe

Poster prezentowany przez nas na konferencji (VIII OKCh) w Toruniu

Poster prezentowany przez nas na konferencji (VIII OKCh) w Toruniu
Fot. Andrzej Kepel

  • „Rola fotografii i filmu w edukacji przyrodniczej” (Łódź - 94). Zaprezentowaliśmy tam wystawę zdjęć przyrodniczych wykonanych podczas prac PTOP „Salamandra”;
  • „Badania naukowe a ochrona przyrody” (Łagów - 94);
  • „Ścieżki przyrodnicze jako forma popularyzacji wiedzy o szacie roślinnej” (Poznań, Kórnik - 94). Zaprezentowaliśmy tu poster oraz referat;
  • VIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna (Toruń - 94). Ośmiu członków „Salamandry” przedstawiło 5 referatów i poster;
  • „Ochrona przyrody poza rezerwatami” (Łagów - 95).

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.