Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Nie przyczyniajmy się do dewastacji afrykańskiej przyrody!

Wbrew ogólnie przyjętym stereotypom Europa Środkowa i Wschodnia odgrywają coraz większą rolę w handlu okazami zagrożonych gatunków z Afryki. Dlatego przedstawiciele organów CITES z tego regionu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w seminarium w Kenii, współorganizowanym przez PTOP „Salamandra”.

Import do Polski trofeów myśliwskich z nosorożca białego nie wymaga zezwolenia importowego CITES, co utrudnia kontrolę skali handlu.

Import do Polski trofeów myśliwskich z nosorożca białego nie wymaga zezwolenia importowego CITES, co utrudnia kontrolę skali handlu.
Fot. Andrzej Kepel

Myśliwi z państw byłego bloku wschodniego coraz częściej jeżdżą do Afryki polować na słonie, nosorożce, lwy, lamparty i inne, bardziej lub mniej zagrożone zwierzęta. Bogacące się powoli kraje stają się coraz bardziej chłonnym rynkiem na tropikalne drewno i inne twory afrykańskiej przyrody. W konsekwencji państwa te stają się współodpowiedzialne za kontrolę tego handlu, by nie szkodził on dzikim populacjom eksploatowanych gatunków. Jednak doświadczenie wschodnioeuropejskich organów ochrony przyrody w tym względzie jest stosunkowo niewielkie. Dlatego sieć organizacji pozarządowych – CEEweb for Biodiversity – zaproponowała przeprowadzenie dla przedstawicieli tych organów seminarium w Kenii poświęconego temu zagadnieniu. Patronat nad tą imprezą przyjęła Państwowa Rada Ochrony Przyrody, a stronę organizacyjną powierzono PTOP „Salamandra”, które pełni rolę koordynatora Grupy Roboczej ds. CITES w CEEweb for Biodiversity. Inicjatywę wsparły również organizacyjnie lub finansowo: Kenya Wildlife Service, IFAW, Komisja Europejska, Ministerstwo Środowiska i kilka innych podmiotów.

Uczestnicy seminarium mieli okazję zobaczyć na własne oczy, jak organy ochrony przyrody Kenii starają się chronić słonie i nosorożce

Uczestnicy seminarium mieli okazję zobaczyć na własne oczy, jak organy ochrony przyrody Kenii starają się chronić słonie i nosorożce
Fot. ArchiwumW seminarium, które odbyło się w dniach 20–24 sierpnia br. w Nairobi oraz w Parku Narodowym Tsavo East, uczestniczyli przedstawiciele organów Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) i organizacji pozarządowych z dziewięciu krajów Europy Środowej i Wschodniej, eksperci z Wielkiej Brytanii i USA oraz reprezentacje różnych organów z krajów afrykańskich. Jednym z głównych celów spotkania było zapoznanie się z problemami dotyczącymi ochrony słoni, nosorożców i innych gatunków afrykańskich objętych ochroną CITES, w świetle wzrastającego handlu ich okazami między krajami Afryki a państwami naszego regionu oraz niepokojącego, lawinowego wzrostu kłusownictwa i kradzieży w celu pozyskania rogów nosorożców i kości słoniowej, w których swój udział mają ostatnio także obywatele krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Choć organizacja i przeprowadzenie tego seminarium w Afryce nie należało do zadań łatwych, sądząc po głosach uczestników, wydarzenie to było bardzo udane zarówno pod względem organizacyjnym, jak i, co najważniejsze, merytorycznym, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.

Andrzej Kepel


Ten artykuł został dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Wybór numeru