Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Rok 2012 nad Notecią

Jubileuszowy, 10 rok działań nadnoteckiej „Salamandry” był wyjątkowo pracowity. Wiosną odbyły się dwa biwaki, podczas których badana była populacja dudka. W ramach Akcji „DUDEK” udało się objąć monitoringiem część obszaru Natura 2000 „Nadnoteckie Łęgi”, położonego między Ujściem a Czarnkowem. Prace terenowe zakończyły się wykryciem ośmiu dziupli tego gatunku. W przyszłym roku projekt będzie kontynuowany, a jego zwieńczeniem będzie publikacja na temat preferencji lęgowych dudka. Planowany jest również montaż skrzynek lęgowych oraz ochrona istniejących dziupli (m.in. przez zachęcanie właścicieli dziuplastych drzew do ich niewycinania).

Latem udało się zaobrączkować kilkanaście derkaczy

Latem udało się zaobrączkować kilkanaście derkaczy
Fot. Marek Maluśkiewicz

Na początku lipca odbył się obóz dla wolontariuszy z Wielkopolski, połączony z obrączkowaniem bocianów nad Notecią. Prace prowadzone były w Dolinie Noteci, na obszarze trzech powiatów. Młode bociany transportowane były na ziemię przy wykorzystaniu podnośnika koszowego i tam obrączkowane. W ten sposób udało się oznakować około 80 ptaków. Przy okazji działań w terenie przyrodnicy przeprowadzili wiele rozmów z mieszkańcami obszarów wiejskich, którzy otrzymywali ulotki i foldery dotyczące przyrody tego obszaru. Nocą pod okiem specjalistów wolontariusze obrączkowali derkacze i poszukiwali sów. Dużą atrakcją było również oznakowanie bardzo rzadkiego w kraju szablodzioba. W czasie obozu odbywały się szkolenia wolontariuszy z zakresu ochrony przyrody (prelekcje oraz pokazy multimedialne i filmowe), a także zajęcia praktyczne.

Podczas lipcowego obozu został zaobrączkowany młody szablodziób

Podczas lipcowego obozu został zaobrączkowany młody szablodziób
Fot. Mateusz Gutowski

Latem kontynuowany był projekt „Ochrony płomykówki nad Notecią”. W ramach działań skontrolowane zostały potencjalne miejsca występowania tej sowy, głównie w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (wieże kościelne, strychy i budynki gospodarcze). Niestety płomykówka występuje tu bardzo nielicznie. Zamontowane więc zostały także kolejne skrzynki lęgowe dla tego gatunku.

Jesienią odbyła się kampania edukacyjna pt. „Jak pomagać ptakom”. W ramach zadania przeprowadzonych zostało 25 prelekcji w szkołach północnej Wielkopolski, wydany został folder na ten temat oraz powstała strona internetowa (www.przyroda.most.org.pl/pomaganie). Akcja jest odzewem na dużą liczbę pytań i problemów kierowanych do Towarzystwa, dotyczących np. podejmowania interwencji przyrodniczych, właściwego dokarmiania ptaków zimą czy wykonania skrzynek lęgowych.

Marek Maluśkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nadnoteckie Koło PTOP „Salamandra”


Ten artykuł został dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Wybór numeru