Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Szlakiem bocianich gniazd

W marcu br. „Salamandra” rozpoczęła projekt ochrony bociana białego w Dolinie Noteci. Działaniami, koordynowanymi przez nasze Nadnoteckie Koło, została objęta cała dolina - od Santoka po Bydgoszcz. W ramach projektu wytyczony zostanie Szlak Bocianich Gniazd, który zostanie oznaczony specjalnymi tablicami informującymi m.in. o liczbie bocianów w okolicy, szczególnie interesujących gniazdach, sposobach ochrony bocianów oraz innych gatunków środowisk łąkowych.

Pełna nazwa projektu brzmi: „SZLAK BOCIANICH GNIAZD - ochrona bociana białego jako gatunku tarczowego w ochronie przyrody Doliny Noteci”. W ramach projektu przeprowadzone zostaną konkretne działania ochronne (montaż platform dla bocianów oraz renowacja gniazd nadrzewnych), a także edukacyjne (prelekcje w szkołach, seminaria dla rolników). Prelekcje bocianie już się rozpoczęły i dla szkół objętych projektem są bezpłatne.

Gniazdo w Trzciance monitorujemy 24h/dobę. Na zdjęciu widoczna para bocianów - Kominka i Kombudek.

Gniazdo w Trzciance monitorujemy 24h/dobę. Na zdjęciu widoczna para bocianów - Kominka i Kombudek.
Fot. Marek Maluśkiewicz

Najbardziej spektakularnym narzędziem edukacyjnym ma być film trójwymiarowy (3D) o bocianach, który będzie jesienią prezentowany w kilkudziesięciu szkołach regionu objętego projektem. Film zostanie wydany na płytach DVD i dostarczony do nadnoteckich szkół wraz z okularkami umożliwiającymi oglądanie obrazu 3D. Zdjęcia do filmu kręci znakomity filmowiec stereoskopowy - Andrzej Waluk, współpracujemy też w tym zakresie z Polskim Klubem Stereoskopowym. Do ujęć z lotu ptaka wykorzystujemy balon, użyczany na ten cel przez Aeroklub Poznański. Ostatnio do prac terenowych (wyszukiwanie odpowiednich miejsc, asystowanie przy kręceniu) zgłosili się pierwsi wolontariusze, którym serdecznie dziękujemy za pomoc!

Zamontowaliśmy również kamerę w gnieździe na kominie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” Sp. z o.o. w Trzciance, dzięki której można przez całą dobę podglądać życie bocianów, do czego gorąco zachęcamy: www.salamandra.org.pl/bocianonline.

W czasie wakacji przeprowadzimy również dwutygodniowe obozy bocianie, podczas których wolontariusze z Polski i Ukrainy będą uczestniczyli w naszych działaniach.

Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się na naszej stronie - www.salamandra.org.pl.

Anna Grebieniow


Wybór numeru