Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Rośnie liczba członków

Mamy już prawie 3000 członków! Do 30 kwietnia br. szeregi „Salamandry” zasiliły w sumie 2772 osoby. Od początku roku przyjęliśmy 40 nowych członków, w tym aż 21 spoza województwa wielkopolskiego. Większość z nich - również 21 - należy do naszych kół. Pozostali, to osoby indywidualne.

Dziękujemy wszystkim naszym sympatykom za wsparcie - finansowe (regularne opłacanie składek), a przede wszystkim moralne!

Radosław Dzięciołowski

Wybór numeru