Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Natura 2000 - jak unikać problemów?

Dnia 12 maja 2010 r. Fundacja Ekorozwoju, przy współpracy z PTOP „Salamandra”, przeprowadziła seminarium pt. „Jak unikać problemów z Naturą 2000?”.

Prelekcja o ocenie oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze

Prelekcja o ocenie oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze
Fot. Przemysław Wylegała

W seminarium uczestniczyło około 40 osób, głównie z Wielkopolski - przedstawicieli urzędów gmin, RDOŚ, urzędów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, przedstawicieli inwestorów, organizacji pozarządowych...

Prelegenci z Fundacji Ekorozwoju przedstawili ogólne ramy prawne prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000 i zasady wykonywania ocen wpływu planowanych inwestycji na te obszary. Przyrodnicy z PTOP „Salamandra” omówili praktyczne zagadnienia związane z przykładowymi inwestycjami, które mogą zagrozić chronionym walorom - np. jak prawidłowo wykonać część przyrodniczą raportu oddziaływania na środowisko dla elektrowni wiatrowych, jak oceniać wpływ na integralność obszaru Natura 2000, jak właściwie przeprowadzić kompensację przyrodniczą.

Andrzej Kepel

Wybór numeru