Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Natura 2000 wyznaczona?

PTOP „Salamandra” była w ostatnich miesiącach nadal zaangażowana w prace nad wyznaczaniem ostatecznego kształtu sieci Natura 2000 w Polsce. W maju 2010 ogłosiliśmy wspólnie z Klubem Przyrodników kolejną wersję polskiej Shadow List.

W 2009 roku Ministerstwo Środowiska przesłało Komisji Europejskiej kolejną listę proponowanych obszarów Natura 2000 i ogłosiło, że skończyło w ten sposób tworzenie sieci w Polsce. Lista ta uwzględniała znaczną część potrzeb i propozycji zgłaszanych do tej pory w tzw. Shadow List przygotowanej przez Klub Przyrodników i „Salamandrę”, we współpracy z innymi organizacjami i ekspertami z całej Polski. Jednak wciąż wiele obszarów z różnych przyczyn na niej zabrakło.

W marcu b.r. odbyło się kolejne tzw. Seminarium Biogeograficzne dla Polski, podczas którego Komisja Europejska przeanalizowała aktualną oficjalną propozycję naszego kraju oraz uwagi i listę braków przedstawioną przez organizacje pozarządowe. W przypadku wielu gatunków i typów siedlisk Komisja nakazała uzupełnienie listy rządowej zgodnie z propozycjami organizacji pozarządowych.

W maju, w oparciu o wyniki Seminarium, a także uwzględniając rezultaty projektów realizowanych w Polsce ze środków Unijnych, Klub Przyrodników i „Salamandra” ogłosiły kolejną wersję tzw. polskiej Shadow List Natura 2000. Zawiera ona propozycję dodania 22 nowych obszarów siedliskowych i powiększenia 22 już wyznaczonych.

Gdy Rząd uwzględni te propozycje i zgłosi je Komisji, można będzie uznać, że sieć w Polsce osiągnęła kształt ostateczny (na jakiś czas) i będzie się można nareszcie skupić na praktycznej ochronie wyznaczonych obszarów. Dalsze zmiany kształtu sieci będą dotyczyć kompensacji zniszczeń dokonywanych w istniejących obszarach i dodawania nowych, dla ochrony tych gatunków, dla których do tej pory brakuje wystarczającej wiedzy o ich występowaniu. Mogą być także efektem zmian w wiedzy naukowej czy zachodzących naturalnie w przyrodzie.

„Salamandra” serdecznie dziękuje dziesiątkom specjalistów z różnych dziedzin, którzy bezinteresownie pomagali przy tworzeniu kolejnych wersji Shadow List. Bez Was nie udałoby się więcej niż potroić, pod względem chronionej powierzchni, pierwotnej propozycji rządowej.

Andrzej Kepel

Wybór numeru