Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Projekt ochrony popielicy - kontynuacja

Fot. Mirosław Jurczyszyn

Trwają prace zmierzające do podpisania umowy dotacyjnej na dofinansowanie III etapu projektu reintrodukcji popielicy w Polsce Zachodniej. W grudniu zeszłego roku otrzymaliśmy potwierdzenie wygrania konkursu. Projekt ma być współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie kończymy kompletowanie dokumentacji (w tym niezbędnych zgód) i mamy nadzieję, że już wkrótce zaczniemy pierwsze prace terenowe. W ramach tego etapu projektu zostanie utworzona nowa populacja popielicy w buczynach Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. O postępach projektu będziemy informować na bieżąco na łamach Magazynu i na naszej stronie internetowej.

Mirosław Jurczyszyn

Radosław Dzięciołowski

Wybór numeru