Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Jak policzyć Internet?

PTOP „Salamandra” już od kilku lat monitoruje handel chronionymi gatunkami, prowadzony w Internecie. Zaczynaliśmy w Polsce, ale obecnie nasza metoda szacowania skali zjawiska stosowana jest coraz szerzej.

W roku 2009 pracownicy „Salamandry” już po raz czwarty przeprowadzili badania polskich serwisów internetowych w celu oszacowania skali handlu zwierzętami z gatunków chronionych na podstawie CITES i przepisów Unii Europejskiej. W opublikowanym pod koniec roku krajowym raporcie1 ukazano istotne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich pięciu lat w tym handlu w naszym kraju. Główny ciężar obrotu przesunął się z serwisów aukcyjnych na fora tematyczne. Średnio, liczba ofert sprzedaży chronionych gatunków zwierząt obecnych każdego dnia na polskich stronach internetowych rośnie o prawie 70% rocznie. W roku 2009 każdego dnia można było spotkać przeciętnie ponad 3000 takich ofert, o łącznej wartości ponad 654 tys. €.

W roku 2009 międzynarodowa organizacja CEEweb for Biodiversity postanowiła po raz drugi wykorzystać metodę „Salamandry” także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej - tym razem w Bułgarii, Czechach, Rumunii, na Słowacji i Ukrainie. Nasze Towarzystwo koordynowało te badania. Raport2 przedstawiający wyniki tego monitoringu został po raz pierwszy podany do publicznej wiadomości podczas 15. Konferencji Stron CITES w Katarze, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wynika z niego, że w naszej części Europy Polska zdecydowanie dominuje, jeśli chodzi o skalę tego handlu.

W roku 2009 po raz pierwszy metodę „Salamandry” zastosowano także poza naszym kontynentem. Kanadyjska organizacja CATCA (Campaigns Against The Cruelty to Animals) przeprowadziła za jej pomocą badanie handlu zwierzętami w Ekwadorze, uzyskując bardzo interesujące wyniki - między innymi dotyczące handlu gatunkami rodzimymi dla tego kraju. Raport3 z tego monitoringu także został zaprezentowany podczas Konferencji w Katarze.

Andrzej Kepel

Wybór numeru