Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Listy do Redakcji

Szanowni Państwo,

Piszę ten list zdeterminowana i bezradna w obliczu szalejących quadami, motocrossami i samochodami terenowymi wyrostków i dorosłych, którzy swoim postępowaniem zakłócają spokój obywateli i niszczą środowisko.

Obserwuję przyrodę, a w szczególności chronione i zagrożone grzyby, więc bywam bardzo często w terenie. Na każdym kroku, w lasach, łęgach nadrzecznych, a nawet w parkach podworskich, obserwuję nielegalne wjazdy tego rodzaju pojazdów, powodujące potężne zniszczenia. Są to jawne akty wandalizmu.

Nielegalne wjazdy pojazdami terenowymi do lasów powodują duże zniszczenia przyrodnicze

Nielegalne wjazdy pojazdami terenowymi do lasów powodują duże zniszczenia przyrodnicze
Fot. Barbara Kudławiec

Ten proceder dotyka w Polsce wszelkich miejsc cennych przyrodniczo, często objętych różnymi formami ochrony (rezerwaty, parki krajobrazowe, parki narodowe, obszary Natura 2000). Są to miejsca, których wg przepisów prawa (wliczając w to Konstytucję RP oraz ustawy: o lasach, o ochronie przyrody, o ochronie środowiska, prawo wodne) NIE WOLNO niszczyć, a ich dewastacja podlega odpowiednim karom.

Pomijając rzadkie wyjątki, osoby rozjeżdżające swoimi pojazdami cenne przyrodniczo miejsca z pełnym wyrachowaniem ŁAMIĄ PRAWO, znajdując w tym dodatkową atrakcję (!). Zakłócają oni spokój, zagrażają bezpieczeństwu ludzi i zwierząt i powodują zagrożenie pożarowe. Jeżdżąc po miejscach podmokłych zanieczyszczają cieki, w tym ujęcia wody pitnej. Jeżdżąc po obszarach chronionych przyrodniczo i krajobrazowo niszczą narodowe dziedzictwo przyrodnicze.

Czy naprawdę musimy być bezradni w obliczu tej klęski? Istnieją przecież oficjalne strony internetowe miłośników brawurowej jazdy poza wyznaczonymi szlakami. Wystarczy wejść na fora towarzyszące tym stronom i przeczytać, jak umawiają się na nielegalne jazdy, jak przechwalają, że uciekli przed Policją (!), jak opisują dokładnie swoje trasy (łącznie z miejscami, w których można spotkać policjantów). Po numerach IP można dotrzeć do delikwenta, który sam zamieszcza przeciw sobie dowody w Internecie...

Barbara Kudławiec

Od Redakcji

W rozdziale „Prawo (nie)doskonałe” zamieszczamy artykuł na temat zagrożeń przyrodniczych, powodowanych przez pojazdy terenowe oraz prawnych możliwościach walki z tym coraz bardziej powszechnym procederem.

Wybór numeru