Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Krajowa współpraca na rzecz CITES

W dniach 6 i 7 maja 2010 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. CITES - krajowej platformy współpracy na rzecz przestrzegania ochrony zagrożonych gatunków poprzez regulację handlu nimi. Grupa działa pod patronatem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a spotkanie zorganizowało PTOP „Salamandra”.

Spotkanie Grupy Robiczej ds. CITES

Spotkanie Grupy Robiczej ds. CITES
Fot. Borys Kala

Omówiono m.in. znaczenie, jakie dla polskich organów mają ostatnie decyzje 15. Konferencji Stron CITES. Poinformowano o obserwowanych trendach w nielegalnym obrocie chronionymi gatunkami i rozważono priorytety działań egzekucyjnych. Dużo uwagi poświęcono skali i skutkom rozwoju handlu internetowego.

Podczas obrad Państwowa Rada Ochrony Przyrody przekazała pracownikom Ministerstwa Środowiska oraz PTOP „Salamandra”, którzy uczestniczyli w Konferencji Stron w Katarze, figurki słoni, jako podziękowanie za aktywne, bardzo merytoryczne i skuteczne działania na rzecz zapobieżenia niekorzystnym decyzjom i wspieranie decyzji proprzyrodniczych. Decyzje te dotyczyły m.in. ochrony rysi, słoni afrykańskich oraz handlu internetowego.

Andrzej Kepel

Wybór numeru