Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


NATURA na teście

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych - (od lewej) Adrian Szwedziak (I miejsce), Mikołaj Masłowski (II miejsce), Jakub Sobczak (III miejsce)

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych - (od lewej) Adrian Szwedziak (I miejsce), Mikołaj Masłowski (II miejsce), Jakub Sobczak (III miejsce)
Fot. Joanna Strzelczyk

W roku szkolnym 2009/2010 tematyka konkursów przyrodniczych, organizowanych od kilkunastu lat przez PTOP „Salamandra”, nawiązywała do sieci Natura 2000. Pragnęliśmy w ten sposób przybliżyć uczniom problematykę związaną z tym tematem. Tradycyjnie już przeprowadziliśmy dwie imprezy - Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Gatunki zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000” oraz Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich „Siedliska leśne chronione w ramach sieci Natura 2000”. Uczniowie, którzy rozwiązali najlepiej testy etapów wstępnych, wzięli udział w wiosennych rozgrywkach finałowych. W gościnnych i od lat przyjaznych naszemu Towarzystwu progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu odbył się etap wojewódzki konkursu dla gimnazjów i szkół podstawowych (20 marca br.) oraz etap ponadwojewódzki konkursu dla szkół średnich, obejmującego aż trzy województwa - wielkopolskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie (27 marca br.). Uczestnicy odpowiadali zarówno na pytania teoretyczne, jak i dotyczące praktycznej wiedzy - rozpoznawali gatunki na podstawie zdjęć, tropów, głosów i fragmentów roślin. Dodatkowo, 15 maja odbył się w Świebodzinie tzw. „finał finałów” (etap ponadwojewódzki), w którym wzięło udział po ok. 20 najlepszych uczestników konkursu dla gimnazjów i szkół podstawowych organizowanego przez „Salamandrę” oraz Klub Przyrodników. Laureaci wszystkich imprez finałowych wykazali się jak zwykle bardzo dużą wiedzą pozaszkolną. Listę oraz podziękowania dla osób oraz instytucji, które wsparły organizację imprez, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej - www.salamandra.org.pl/konkursy. Serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłorocznych potyczkach! Mamy nadzieję, że dzięki nim liczba młodych znawców naszej rodzimej przyrody wzrasta. Taki jest ich główny cel.

Ewa Olejnik

Wybór numeru