Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Pierwszy konkurs dla szkół średnich

Troje najlepszych przyrodników ze szkół średnich woj. poznańskiego

Troje najlepszych przyrodników ze szkół średnich woj. poznańskiego
Fot. Andrzej Kepel

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu (zobacz: Konkursy wiedzy przyrodniczej - Biuletyn 2/1997), w tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy konkurs dla uczniów szkół średnich województwa poznańskiego. Przebiegał on pod hasłem „Rośliny i Zwierzęta Chronione w Polsce” i odbywał się na zasadach podobnych do konkursu dla szkół podstawowych. W etapie szkolnym Konkursu, który odbył się 13 listopada 1997, wzięło udział 516 uczniów z 15 szkół średnich. W dniu 14 lutego 1998 miał miejsce etap wojewódzki, w którym uczestniczyło 46 osób. Do ścisłego finału przeszły następujące osoby: Bartosz Napierała z Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach (I miejsce), Małgorzata Ziółkowska z LO w Śremie (II miejsce) oraz Marek Przewoźny z XVII LO w Poznaniu - członek tamtejszego Koła „Salamandry” (III miejsce). Również w tym konkursie uczniowie udowodnili, że niewiele pytań może ich zaskoczyć.

Redakcja

Konkurs sponsorowany był głównie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.