Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Przyroda „Nad i pod wodą” utrwalona w fotografii

W dniu 17 lutego 1998, jury w składzie: Justyna Jagodzińska, Ewa Olejnik, Andrzej Kepel oraz Przemysław Sujak oceniło ponad 100 prac nadesłanych na VI Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 1997 „Nad i pod wodą”. Mniejsza niż zazwyczaj liczba fotografii wynikała prawdopodobnie ze znacznie zawężonej tematyki zeszłorocznej edycji.

Wśród zwycięzców znalazły się osoby, które już w poprzednich wydaniach Konkursu zdobywały wyróżnienia i nagrody, potwierdzając tym swoją niesłabnącą „formę”. Podobnie jak w roku ubiegłym I miejsce w Konkursie zajął Piotr Skórnicki z Poznania za zdjęcie pt. „Szus nartnika”. Na II miejscu znalazło się zdjęcie bez tytułu Tomasza Ogrodowczyka z Bedonia, a III nagrodę otrzymał Jacek Dymitrowicz z Bełchatowa za zdjęcie pt. „Brodziec leśny”. Przyznano także cztery wyróżnienia.

I miejsce

„Szus nartnika”

„Szus nartnika”
Fot. Piotr Skórnicki


II miejsce

Bez tytułu
Fot. Tomasz Ogrodowczyk


III miejsce

„Brodziec leśny”

„Brodziec leśny”
Fot. Jacek Dymitrowicz


Pierwszą ekspozycję wystawy pokonkursowej oglądać można było w marcu, w holu Collegium Maius Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Sponsorami konkursu byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Sklep „FOTO-VIDEO”, Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Szkoła Podstawowa nr 54 w Poznaniu, LO nr 9 w Poznaniu, LO nr 25 w Poznaniu i oczywiście PTOP „Salamandra”.

Redakcja

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.